Embassys Worldwide

Välkommen till www.sveriges-konsulat.com

På denna hemsida hittar du kontaktuppgifter till alla svenska konsulat utomlands och alla utländska konsulat i Sverige. Alla konsulat är ordnade på land och stad.

Svenska konsulat är diplomatiska beskickningar utomlands. Konsulat är företräder främst Sverige i värdlandet samt underhåll och utveckling av internationella relationer. Dessutom konsulat som kontaktperson för den lokala pressen och även ansvar för att utveckla och upprätthålla kulturella relationer.


 

 


Konsulaten delas in i vicekonsulat, konsulat och generalkonsulat beroende på omfattningen av verksamheten. Konsulaten är oftast belägna i någon annan stad än i landets huvudstad. Konsuln representera Sverige i olika officiella sammanhang och vägledning i frågor som rör värdlandet.

Honorärkonsulat ett ​​antal konsulat leds av en honorärkonsul. Detta är vanligtvis en självständig näringsidkare (främst medborgare i landet) som går med på att utföra begränsade konsulära avgifter på deltid, i en stad där landet inte har en representant.


 
 

www.sveriges-konsulat.com

 
 
www.sveriges-konsulat.com är inte officiell webbplats för konsulat som nämns på denna webbplats.
Denna webbplats ger endast allmän information om hur man kontaktar konsulat.